Chạm – Màu sắc, Tuổi trẻ và Những câu chuyện
Chạm – Màu sắc, Tuổi trẻ và Những câu chuyện
VIS Media Community

Chạm – Màu sắc, Tuổi trẻ và Những câu chuyện

Regular price $20.00 $0.00 Unit price per

 Chạm – Màu sắc, Tuổi trẻ và Những câu chuyện
Thời gian: 7h00 tối, Thứ bảy ngày 3/11/2018

Địa điểm: Al Green Theatre, 750 Spadina Ave, Toronto ON M5S 2J2
Đối tượng: Toàn bộ học sinh, sinh viên Việt Nam học tập và sinh sống tại Toronto.
Thông tin các loại vé: https://goo.gl/eK8vmh
Link Event: https://bit.ly/2OwR2ba
Mọi thông tin chi tiết: https://goo.gl/CL6gwU


Share this Product