Date-A-CRUSH(Love) (Cho Thuê Người Yêu)
💖SpaGirlsCanada.ca💖

Date-A-CRUSH(Love) (Cho Thuê Người Yêu)

Regular price $309.75 Sale price $53,132.45 Unit price per

Date a CRUSH service

 

(1)💖147.50/ngày _________1 tuần 

          (147.50/1hour _________ every day) 

(2)💖 89.45/ngày _________ 1 tháng (5 weeks)

            (313.08/4hrs _________ 626.15/Overnight)

(3)💖 84.40/ngày _________ 2 tháng (10 weeks)

            (295.40/4hrs _________ 590.80/Overnight)

(4)💖 79.35/ngày _________ 5 tháng (25 weeks)

            (277.73/4hrs _________ 555.45/Overnight)

(5)💖 74.30/ngày _________ 8 tháng (40 weeks) 

            (260.05/4hrs ________ 520.10/Overnight) 

(6)💖 69.25/ngày ________ 12 tháng (52 weeks)

            (242.38/4hrs ________ 484.75/Overnight) 

(7)💖 64.20/ngày ________ 24 tháng (104 weeks)

           (224.70/4hrs _________ 449.40/Overnight)

(8)💖 56.15/ngày ________ 59 tháng (255 weeks) 

          (196.53/4hrs _________ 393.05/Overnight)

 

 

Date-a-CRUSH Contract & Agreements: 


If you wish to Date-a-CRUSH , you must have stable financial incomes to take care of your CRUSH and meet the following requirements


💖You must be 19 years of age or older.

💖Pay Service Reservation fee (30%) upfront
💖Pay your 
CRUSH in advance (at least every 2 weeks) 
💖All illegal activities are strictly prohibited  
💖Do not interfere in each other's private lives. Open minded!
💖
CRUSH appreciates tips and other incentives from client 
💖Respect & Treat your 
CRUSH well
💖Confide (talk) & help each other in life
💖Professional & punctual
💖Dress up, stay clean & well-educated 

💖Protect yourself & your  CRUSH health 
💖Safely prevents unwanted pregnancies & abortions. 
💖According to Canadian law, if a guest has an infectious disease, he or she must notify his or her 
CRUSH from the beginning about his or her health condition to take good preventive measures. Failure to comply with this may result in court action or legal problems. 
💖Except for the first package (Meet Your 
CRUSH for 1 hour a day for 1 week), all remaining service packages will be arranged by your CRUSH to meet you 1 or 2 times a week (the amount of meeting time will be agreed upon). Clients can select one of the following packages: 
🦋4 hours of Joy & Happiness (2 times/week)
🦋Love Overnight (once/week)

 

QUY ĐỊNH & HỢP ĐỒNG "Cho Thuê Người Yêu :
 
Muốn Thuê Người Yêu phải đủ điều kiện tài chính để chăm sóc người yêu & đáp ứng những yêu cầu sau : 
 
💖 Trả trước phí dịch vụ Booking fee 30%
💖Trả lương trước cho Người Yêu ít nhất mỗi 2 tuần 
💖Nghiêm cấm tất cả các hoạt động bất hợp pháp  
💖Không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau 
💖Người Yêu có thể hưởng thêm Tip hoặc ưu đãi khác từ khách 
💖Tôn trọng & Đối xử tốt với Người Yêu 
💖Tâm sự & giúp đỡ nhau trong cuộc sống
💖Theo luật Canada, Nếu khách đã mắc bệnh truyền nhiễm thì phải thông báo với người phối ngẫu ngay từ đầu về bệnh của mình để có biện pháp phòng ngừa tốt. Nếu không tuân thủ điều này có thể bị kiện ra toà hoặc bị các vấn đề về luật pháp. 
💖Trừ gói đầu tiên 1h/ tuần, tất cả các gói dịch vụ còn lại Người Yêu sẽ hẹn gặp 2 lần mỗi tuần (lượng thời gian gặp sẽ được thoả thuận trước).  Khách có thể chọn 1 trong 2 gói:
🦋Qua Đêm Tình Yêu (1 lần/tuần) 

Share this Product